ALGORITMI STROJNOG UČENJA ZA OTKRIVANJE ZNANJA U SLOŽENIM STRUKTURAMA PODATAKA

->english

Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost
broj: 9623
početak: 16. kolovoza 2014.
završio: 15. kolovoza 2017.


Web usluga: Exploratory clustering


Novinski članak

Knjiga: Foundations of Rule Learnig
autori: J.Fuernkranz, D.Gamberger, and N.Lavrac

Priručnik: Otkrivanje znanja dubinskom analizom podataka
autor: D.Gamberger

Sažetak projekta

Indukcija je proces otkrivanja znanja iz skupova podaka. U našem radu koncentirati ćemo se na indukciju koja omogućuje otkrivanje znanja u formi razumljivoj čovjeku. To uključuje tehnike konstrukcije modela, segmentacije skupa primjera i detekcije izuzetaka.

Metodologija je važan dio područja računarstva koji se bavi analizom podataka i otkrivanjem znanja. U Institutu "Ruđer Bošković" razvijamo postupke strojnog učenja već dugi niz godina i uspješno ih primjenjujemo u raznim područjima uključujući kemiju, biologiju, medicinu, društvene znanosti, ekonomiju, i proizvodnju. Unutar ovog projekta namjera nam je proširiti postojeću metodologiju i razviti nove postupke koji mogu otkrivati znanje iz podataka u složenim strukturama.

Glavni predmet istraživanja će biti prostorno-vremenske strukture podataka ali raditi ćemo i sa mrežnim podacima, relacijskim bazama i podacima prikazanim u ontologijama. Prethodno iskustvo jasno pokazuje da cjelovita transformacija informacija sadržanih u strukturama podataka u formu koja može ući u proces indukcije nije nimalo lagan zadatak. Naš cilj je razviti i implementirati sistematične i općenite postupke za tu transformaciju. Posljedica će biti eksplozija konstruiranih značajki koje trebaju ući u proces indukcije. Zbog toga je slijedeći cilj implementacija efikasnih postupaka indukcije. Rad uključuje razvoj novih postupaka za grupiranje primjera i otkrivanje izuzetaka u skupovima neklasificiranih primjera i implementaciju postupaka učenja pravila sklopovljem. Treći cilj je evaluacija i primjena implementiranih postupaka na raznim domenama. Uspjeh projekta mjeriti će se kvalitetom i korisnošću znanja u realnim primjenama.

Suradnici

Tehnička podrška

Aktivnosti

Izvršenje plana rada

Radovi u 2017. godini

Radovi u 2016. godini

Radovi u 2015. godini

Radovi u 2014. godini